vineri, 13 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 24447 ha
Intravilan: 790 ha
Extravilan: 23657 ha
Populatie: 3276
Gospodarii: 1280
Nr. locuinte: 1350
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie:
Tulgheş, Pintic, Recea, Hagota
Asezarea geografica:
Localitatea este poziţionată în partea de nord-est a judeţului Harghita, la intersecţia dintre judeţul Neamţ şi Harghita, la 20 km de oraşul Borsec şi 100 km de Piatra Neamţ.
La o altitudine medie de 650 m, pe cursul inferior al Râului Bistricioara, care izvorăşte din Călimani, de la o altitudine de 1 350 m şi străbate în total 68,5 km din care aproximativ 10 km în comuna Tulgheş
Bazinul hidrografic al Bistricioarei, pe teriotriul comunei Tulgheş, este format din pârâiele : Putna, cel mai important afluent care adună apele pâraielor de munte: Putna Întunecosă, Fighes, Şumuleu, Rezu Mare, Diacul de Jos, Diacul de Sus, Pârâul Marc, Bărăţelul şi Pintecul, care izvoraşte de sub muntele Chichera (1 327 m), formând "hotarul" dintre Munţii Higheşului şi cei ai Bicazului Superior, iar la est, Ceahlăul
Tulgheşul şi-a primit denumirea de la Pasul Tulgheş, una dintre importantele căi de comunicaţie ce leagă Transilvania cu Moldova, respectiv depresiunea Hangului, din judeţul Neamţ, cu Depresiunea Giurgeului din Judeţul Harghita, mai întai pe valea Bistricioarei, iar apoi pe cea a Pârâului Putna, pe D.J. 127, prin care se face legătura dintre Valea Superioara a Mureşului şi Valea Bistricioarei, la o altitudine de 1 025 m
Prin trecatoarea Tulgheş trece şi o importanta arteră rutiera D.N. 15 Topliţa – Borsec – Tulgheş – Poiana Largului – Piatra Neamţ
Comuna Tulgheş se află la 47 km depărtare de oraşul Topliţa, la 54 km depărtare de oraşul Gheotrgheni (D.J. 127 şi D.N. 12), la 100 km depărtare de oraşul Piatra Neamţ (D.N. 15A)
Faţă de oraşul reşedinţă de judeţ Miercurea Ciuc, comuna Tulgheş se găseşte la 148 km (D.N. 15) sau 112 km (D.J. 127 şi D.N. 12)
Aşezările cele mai apropiate, care se învecinează direct cu hotarul comunei Tulgheş sunt:
La sud comunele Grinţieş şi Bicazul Ardelean;
La sud-vest oraşul Gheorgheni;
La nord comuna Ditrău;
La nord-vest comuna Corbu.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Prelucrarea primară a lemnului
Activitati economice principale:
Exploatare, prelucrare lemn
Comerţ
Turism
Creşterea animelelor
Obiective turistice:
Rezervaţia naturală "Pietrele Roşii"
Zona protejată "Stejăriş"
Avenul Sicaş
Biserica din lemn - 1815 - monument istoric
Izvoare de apă minerală
Stâna ecologică "Şeştina Barasău"
Evenimente locale:
Ziua localităţii Tulgheş se va desfăşura în data de 15 august a fiecărui an, Ziua Adormirii Maicii Domnului
Cu ocazia acestui eveniment se organizează activităţi cultural-artistice-recreative, cu caracter predominant folcloric şi de marcare a identităţii locale. Pe parcursul manifestaţiei sunt înmânate certificate, diplome de recunoştinţă, premii persoanelor care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea şi binele localităţii precum şi elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite în activitatea extraşcolară
Hramurile bisericilor :
Biserica ortodoxă :
- 21 mai Şumuleu - "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena"
- 29 iunie Rezu Mare - "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel"
- 20 iulie Pintic - "Sfântu Prooroc Ilie Tesviteanul"
- 15 august Centru - "Adormirea Maicii Domnului"
- 14 octombrie Valea Frumoasă - "Sfânta Cuvioasa Paraschiva"
- 26 octombrie Poiana Veche - "Sfântu Mare Mucenic Dimitrie"
- 8 noiembrie Pr Marc - "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril"
Biserica romano-catolică :
- 1 mai Valea Frumoasă - (Szent József a munkás)
- 20 iunie Hagota - (Jézus Szentséges Szive Ünnepe)
- a doua sâmbătă din luna august - Întâlnirea fiilor satului (Elszármazottak találkozója)
- 15 august Centru - (Nagyboldogasszony Ünnepe)
Pieţe şi târguri :
- piaţă săptămânală - duminica
- târg de primăvară Sfântu Gheorghe - 21-23 aprilie
- târg de toamnă Sfântu Dumitru - 24-26 octombrie
- târg de Crăciun
Altele :
Festivalul oierilor - 06.10.2013
Festivalul "Roata stelelor" - 30 iunie
"Joia Mare" - obicei tradiţional în joia mare a Paştelor
Facilitati oferite investitorilor:
Infrastructură
Materii prime ieftine
Forţă de muncă ieftină
Proiecte de investitii:
Modernizare şi refacere drumuri comunale
Reabilitare DC 134
Modernizare infrastructură forestieră
Reabilitare clădire şcoala veche
Amenajare piaţă agroalimentară
Înfiinţare centru multifuncţional pentru servicii legate de sănătatea publică
Reabilitare şi modernizare parc